Vases

Realiseer een customer-centric innovatieproces

De challenge

Het implementeren van een klantgerichte benadering voor het innovatieproces van een internationaal merk gespecialiseerd in bloempotten gemaakt van gerecycled plastic.

De aanpak

Omdat er weinig klantinzichten voorhanden zijn, is gekozen voor uitgebreide een deep-dive met de doelgroep.

De inzichten zijn uitgewerkt in een rapportage en een 5-min video om organisatie-breed te kunnen delen. Tevens zijn kansgebieden uitgewerkt die als input dienden voor een ideation sessie met een multidisciplinair team. 

Meer dan 100 ideeën zijn door het team naar voren gebracht op basis van de kansgebieden in een 1-daagse ideation sessie. 

Vervolgens zijn de krachtigste ideeën uitgewerkt in concepten en is een innovation roadmap opgesteld. 

Het resultaat

Op basis van de inzichten, ideeën en concepten zijn nieuwe producten op de markt gebracht en heeft de organisatie een customer-centric werkwijze omarmd. 

 

Onze cases

 
Dish Antenna

Ontwikkel een telecom service-insteek voor het MKB

Voor een telecombedrijf zijn inzichten opgehaald om de servicestrategie te kunnen definiëren voor het MKB.