Het recept voor succesvolle innovatie

Zes bouwstenen voor het ontwikkelen van krachtige product- en serviceconcepten 

Flow.png
 

Resight

Emphatise

Define

Build-Test-Learn

Met Re-sight creëer je zicht op de innovatie-challenge door achterliggende business behoeften inzichtelijk te maken, marktontwikkelingen onder de loep nemen en metrics voor succes te definieren. 

 

Insights uit relevante interne documenten, input van essentiële stakeholders en desk research leveren de basis van waaruit het innovatieproces kan starten. 

Blauw.png
Build haak.png

Resight

lichtblauw.png

Innovatie kan niet starten zonder een goed beeld te hebben van de percepties, wensen en behoeften van de doelgroep. Op basis van knowledge gaps halen we inzichten op bij jouw doelgroep.

 

Onze onderzoekstoolkit bestaat uit meerdere onderzoeksmethoden die waardevolle inzichten opleveren, zoals (online) focusgroepen en individuele interviews, selfie-video’s, webscraping en kwantitatief onderzoek.

Empathize haak.png

Empathise

Empathize

 
 
groen.png

Tijd om stil te staan bij de insighst die we tot nu toe hebben opgehaald? Wat hebben we geleerd? Wat kunnen we concluderen? Er kunnen idee-richtingen gedefinieerd worden die aangevuld worden met concrete ideeën. 

Voordat de stap wordt gemaakt naar het ontwikkelen van MVPs, prototypes of conceptschetsen is het  waardevol om te valideren welke ingrediënten 'door' gaan naar de volgende ronde. Door middel van best-worse scaling via MaxDiff, Conjunct meten en USP Value Test wordt helder welke productkenmerken de meeste waarde hebben voor de doelgroep. 

Define haak.png

Define

Define

Nieuwe concepten worden vormgegeven en vervolgens gevalideerd. Hoe ervaren (potentiële) klanten onze nieuwe oplossingen? Wat kunnen we optimaliseren? Kunnen we met meer ideeën/oplossingen komen? 

Door middel van iteratieve concept tests worden optimalisaties doorgevoerd. Dit kan worden gedaan door een kleine kwalitatieve UX-test of een kwantitatieve concepttest op grote schaal.

Last one.png
Last one2.png
 

Ontdek de krachtigste product benefits

Feature Value Test

Nieuwe ideeën bedenken voor producten of services is een ding. Maar hoe bepaal je nu welke productbenefits en - kenmerken het meest waardevol zijn voor de consument?  

 

De Feature Value Test valideert welke productbenefits en - kenmerken impact hebben op voorkeur en tevredenheid.

De Feature Value Test geeft gevalideerd inzicht in:

  • de ranking van meest en minst gewaardeerde benefits

  • de impact op tevredenheid van elke benefit

  • welke benefits de ‘power to wow’ in zich hebben

  • de pains en de gains binnen jouw productcategorie

  • doelgroepverschillen

De Feature Value Test geeft zicht op de optimale invulling van jouw product proposities.

uspvaluetest.png

Onze cases

jxzszprzxl8ohiw01i1pizr6e2ydjboiyxbi6aqk

Ontdek de juiste productbenefits voor audioproducten

Voor een internationale speler op het gebied van audio is helderheid verschaft in de voorkeuren voor benefits die optimaal aansluiten bij de wensen  van de doelgroep die de aankoopmotivatie vergroten.